Jogszabályok

A tevékenységeinket szabályozó törvények, rendeletek.

Törvények

 1. 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről
 2. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
 3. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 4. 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
 5. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 6. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 7. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 8. 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról [link] – 2016. június 30-ig volt hatályban

Rendeletek

 1. 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
 2. 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
 3. 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 4. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 5. 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
 6. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
 7. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 8. 253/1997.(XII.20.) Korm rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) [link]
 9. 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról [link] – 2016. június 30-ig volt hatályban
 10. 63/2012. (XII.11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól [link] – 2016. június 30-ig volt hatályban

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.