Panaszkezelés

Panaszközlés módja, helye

Az ingatlan tulajdonosa/használója panaszát szóban vagy írásban, személyesen vagy meghatalmazottja/képviselője útján közölheti. A panasz meghatalmazott útján történő benyújtása esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

Szóbeli panaszközlés:
• Személyesen: Ügyfélfogadási időben a Központi Kirendeltségünkön (4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 36.)
• Telefonon: Ügyfélfogadási időben a területileg illetékes telefonszámon (lásd: Elérhetőségek)

A 42/411 515-ös telefonszámon történő panaszbejelentésről hangfelvétel készül.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök 8:00-15:00
Péntek 8:00-12:00

Írásbeli panaszközlés:
• Személyesen: Ügyfélfogadási időben a Központi Kirendeltségünkön (4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 36.) személyesen vagy meghatalmazottja/képviselője által átadott irat útján.
• Postai levélküldeményben: a területileg illetékes kirendeltség címére (lásd: Elérhetőségek)
• Elektronikus levélben: a területileg illetékes kirendeltség e-mail címére (lásd: Elérhetőségek)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.